Stichting opgericht!

Op 9 november hebben wij bij Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen de oprichting van onze Stischitng bezegeld. Er is ook meteen een leuk stukje in de lokale media over verschenen. We hopen natuurlijk komend jaar hier berichten te plaatsen over onze activiteiten om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren.