Bestuur van de Stichting

Dr ir M. Lurling

Voorzitter

Mike Lurling is voorzitter van de Stichting en in die hoedanigheid roept hij het bestuur bijeen voor bestuursvergaderingen, zorgt hij voor uitvoering van het beleidsplan, houdt hij toezicht op en overzicht over projecten, beheert hij de website en zorgt hij voor communicatie naar publieksgroepen, subsidiegevers en andere betrokkenen.

Mike heeft ruim 25 jaar ervaring in waterkwaliteitsbeheer. Hij is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van de Wageningen Universiteit . Hij is medeoprichter van het Aquatisch Kenisscentrum Wageningen en gastonderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Sinds 2008 is hij lid van de klankbordgroep van het Platform Ecologisch Herstel van Meren en Plassen . Mike is oprichter en voorzitter van de werkgroep Lake Restoration van de internationale limnologie vereniging. Hij is lid van de World Water Quality Alliance .

T. van Heesch

Penningmeester

Twan van Heesch is de penningmeester van de Stichting. Hij verzorgt de jaarstukken en de financiële rapportage aan het bestuur, hij beoordeelt de financiële haalbaarheid van projecten en verzorgt de uiteindelijke financiële rapportage van projecten.

Twan ( nl.linkedin.com/in/twanvanheesch ) is managing director en mede-egenaar van United Pipeline Products , waaronder HUWA international pipeline products B.V., ROMACON pipeline products B.V., ROMACON Petro B.V., GEKAVE international B.V., HEGAWA B.V. en UNI-COUPLING B.V. vallen.

Drs I. van der Heijden

Secretaris

Inge van der Heijden is de secretaris van de Stichting. Zij verzorgt de notulen van de vergaderingen en redigeert rapportages.

Inge is werkzaam als GZ psycholoog en gespecialiseerd in Kinder- en Jeugdpsychologie.